Verant-
woordelijkheid
Veel meer dan
maar een woord

Klimaatneutraal produceren

Klimaatneutraal produceren

Compensatiebetalingen voor de veroorzaakte CO2-uitstoot zijn bij ons thans nog vrijwillig. Dat wil zeggen, u bepaalt of uw project klimaatneutraal moet worden geproduceerd of niet. Het compensatiebedrag is ongeveer 3% van het opdrachtvolume en is gebaseerd op:

 • ons energieverbruik bij de productie 
 • materialen en hulpstoffen (printerkleuren, lijm, enz.) 
 • verpakking en transport
 • verwijdering en recycling

Het officiële klimaatinitiatief van de Duitse bond voor drukkerijen en media, Druck- und Medienverband bvdm, en andere organisaties beheren dit geld en financiert hiermee wereldwijd projecten ter bescherming van het klimaat.

FSC®, PEFCTM en Co.

Beter is: gecertificeerd betekent “echt waar hoor!”

Zo nu en dan zijn het zeer zeker bureaucratische hindernissen die moeten worden overwonnen om als drukkerij te kunnen worden gecertificeerd. En dat steeds opnieuw, want alle hieronder staande certificaten worden alleen voor een bepaalde tijd toegekend. Wij moeten dus steeds weer bewijzen dat wij volgens de bekrachtigde richtlijnen werken. 

MeerMinder

 • Wij hebben in het drietraps klimaatmodel Drukkerij-industrie laten opleiden.
 • Wij mogen het Forest Stewardship Council® (FSC®) handelsmerk voor boeken, catalogi, brochures, kalenders evenals bedrijfs- en reclamedrukwerk voor productie en handel van drukwerk gebruiken.
 • Wij mogen het PEFCTM handelsmerk voor boeken, catalogi, brochures, kalenders evenals bedrijfs- en reclamedrukwerk, kalenders gebruiken.
 • Ook u hebt heel concreet voordelen van deze certificaten: zo mag u het FSC®-Logo aan uw drukwerk toevoegen als u het bij ons laat drukken. Het is een bewijs van hoge economische, ecologische en sociale standaarden in het bosbeheer. Ook het PEFCTM-Logo staat u ter beschikking. Het is een teken voor duurzaam bosbeheer.

Stroom besparen

Natuurlijk zijn wij op het gebied van energie­management goed onderlegd, wat wij heel “gewoon” stroom besparen noemen. In een drukkerij moet te allen tijde daglicht heersen – anders kan een optimaal drukresultaat niet worden gegarandeerd. En aangezien er bij ons ook wel eens ‘s nachts wordt gewerkt, ...

MeerMinder

... ist es ganz schön viel Strom, der bei uns allein fürs Licht benötigt wird. Um auch hier umwelt­freundlich unterwegs zu sein, haben wir jedes einzelne Leucht­mittel in der Druckerei gegen LED-Lämpchen ausgetauscht. Diese Technik verbraucht kaum Energie, die Leucht­mittel selbst halten nicht selten Jahr­zehnte. Zertifiziert nach DIN EN ISO 50001 wird uns regelmäßig die Schonung von Ressourcen und eine effiziente Energie­nutzung bescheinigt. Der Kompetenz­erwerb erfolgt in mehreren Modulen und muss immer wieder erneut nachgewiesen werden. 

Gegarandeerde kleurgetrouwheid en drukkwaliteit

Bindende afspraken op het gebied van de kleuren zijn de alfa en de omega, vooral als het om grote oplages en terugkerende oplages gaat. Wie zit er op te wachten dat het eigen logo binnen één en dezelfde oplage of in de loop der jaren steeds weer van kleurtoon verandert – zij het slechts in nuances?

MeerMinder

Zonder proof, zonder concessies, gewoon altijd weer gegarandeerd een en dezelfde kleurtoon. Een kleurtoon die de machine tijdens het drukken geautomatiseerd controleert en indien nodig corrigeert, voordat er een afwijking zichtbaar is. Dit vereist een strenge en inderdaad zeer omslachtige controle. Living PSO voert deze controles bij ons uit, kalibreert onze machines, schoolt onze medewerkers en bevestigt dit engagement met een zegel. Hierdoor zijn onze inrichttijden aanzienlijk korter geworden, continue controles onzerzijds komen te vervallen.

Warmtekrachtcentrale

Onze eigen krachtcentrale

Sinds 2015 direct voor onze deur en een duidelijk zichtbaar statement: onze warmtekrachtcentrale van de fabrikant 2G. Deze kracht-warmte-koppelings-installatie garandeert ons niet alleen een verregaande onafhankelijkheid van de stroom- en energiemarkt, het geheel biedt ons ook een uiterst efficiënte (en dus zuinige) energie-inzet. En eco is dit alles natuurlijk sowieso:

Wij wekken mechanische energie en nuttige warmte op – terwijl de mechanische energie hierbij direct in stroom wordt omgezet, kan de warmte worden gebruikt om te verwarmen, koelen of het genereren van stoom. De bij de stroomproductie tot stand komende warmte verdwijnt dus niet zomaar de atmosfeer in, maar wordt direct bij ons hergebruikt. Dit maakt de kracht-warmte-koppeling zo efficiënt en klimaatvriendelijk: besparingen op het gebied van primaire energie tot wel 40 procent, besparingen op het gebied van CO2-emissie tot wel 60 procent.

Reductie van koolstofdioxide. 

Een CO2-reductie ter hoogte van 100% zal ook in de toekomst niet mogelijk zijn. Feitelijk is dat bij een doordacht en mondiaal georganiseerd akkoord ook helemaal niet primair. Toch zijn we er dagelijks mee bezig de uitstoot van dit dioxide te reduceren. Met succes. Op onze website vindt u binnenkort een actuele weekteller die de besparingen op het gebied van CO2 ten opzichte van standaard drukprocessen vastlegt. 

Door de levensaders van een drukkerij: de kleur

Er is nauwelijks een drukprocedure, waarbij het gebruik van bio-printkleuren niet mogelijk zou zijn. En dus passen wij deze, voor het milieu niet belastende kleuren overal daar toe, waar mogelijk. Bio-kleur bevat uitsluitend materialen die gebaseerd zijn op grondstoffen die weer bijgroeien. Mocht het gebruik van minerale olie onvermijdbaar zijn, dan ligt dit doorgaans bij minder dan 1 procent. Alleen al de standaard kleuren voor offset-vellenrotatiedruk zijn gewoonlijk niet etiketteringsplichtig, omdat deze noch giftig, noch schadelijk voor de gezondheid noch bijtend, irriterend of licht ontvlambaar geclassificeerd zijn.

Gegevensbescherming

Bij ons in goede handen

De gegevens van klanten beheren – dat is voor elke onderneming heel normaal. Als drukkerij met lettershop beheren wij echter ook nog de gegevens van uw klanten. Dat is hoogwaardig en de verantwoordelijkheid tegenover u nemen wij uiterst, uiterst serieus.

Met de aan ons toevertrouwde gegevens personaliseren wij postzendingen, produceren wij adresstickers, brengen wij adressen op drukwerk aan en achterhalen wij aan de hand van postcodes een optimale porto.

Opdat u hierbij niet alleen een goed gevoel hebt, maar ook concreet een juridische overeenkomst met ons kunt sluiten, bieden wij u precies dat aan: Op verzoek sluiten wij met u een overeenkomst inzake de verwerking van opdrachtgegevens conform artikel 28 AVG. Dhr. Christian Daunke is onze interne functionaris voor gegevensbescherming en dhr. Sascha Hesse van de AGOR AG in Frankfurt/Main is onze benoemde externe functionaris voor gegevensbescherming.

MeerMinder

Dhr. Daunke wordt bijgestaan door Andreas Ebert. Beiden hebben aan Awareness-scholingen deelgenomen en hebben de eed afgelegd op de AVG.

De procedure inzake de aanvoer, verwerking alsook het wissen van uw gegevens is aantoonbaar geregeld.

Uw gegevens worden op een aparte, gecodeerde server in onze firma (vestiging Duitsland) verwerkt en opgeslagen.

Uitsluitend de medewerkers die uw persoonsgegevens in het kader van de porto-optimalisatie verwerken, hebben toegang tot deze server. En dat zijn dhr. Christian Daunke en dhr. Andreas Ebert. 

Drukwerk dat moet worden verwijderd en dat voorzien is van persoonsgegevens wordt apart en direct verwijderd. Hiervan kunnen wij te allen tijde een bewijs leveren.

 • All
 • Geschäftsführung
 • Verkauf Dortmund
 • Verkauf Münsterland
 • Verkauf Niederrhein

Christian Daunke

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING TÜV RHEINLAND

Certificatienummer: 214 63 71

+49 231 9059 2435
+49 231 90 5990 8857
datenschutz@lensingdruck.de

Andreas Ebert

+49 231 9059 2436
+49 231 90 5990 8857
adressdaten@lensingdruck.de

Sascha Hesse

AGOR AG

Hanauer Landstr. 151-153
60314 Frankfurt am Main

+49 69 9043 79 65
info@agor-ag.com
www.agor-ag.com

Ondernemingen in de 21e eeuw

De betekenis van alle medewerkers

De betekenis van alle medewerkers

De manier, waarop een onderneming wordt geleid, is de afgelopen 150 jaar enorm veranderd. Eind 19e eeuw was het contact met de leidinggevenden veel strenger en meestal onaangenamer van aard.

MeerMinder

Ook als nog lang niet iedereen met de tijd meegegaan is, er is in ieder geval al een andere richting ingeslagen: aan de ene kant komt men steeds meer tot inzicht dat samen met de medewerkers veel meer kan worden bereikt dan als er sprake is van onverschilligheid of zelfs van onderdrukking. Aan de andere kant gaat juist in Duitsland de arbeidsmarkt steeds meer richting een werknemersarbeidsmarkt. Zij kunnen veelal weer een baan uitzoeken, bepalen meer en meer de omgeving, waarin zij werken.

Bij Lensing Druck zijn wij ervan overtuigd dat wij functie-overschrijdend met elkaar willen werken. En dat is het tegendeel van een inlikstrategie: wij willen problemen op tafel leggen en oplossen, dat vraagt om moed en inspanning. Het resultaat mag zeer zeker gezien worden: Teams die meer en meer echt samenwerken, elkaar helpen en op deze manier meer bereiken. En ook nog plezier in hun werk hebben. 

Verantwoordelijkheid als ondernemer

Verantwoordelijkheid als ondernemer: op gelijke voet

Net zoals ondernemingen veranderen, zo veranderen ook de ondernemers met hen. Hun verantwoordelijkheid tegenover medewerkers, dienstverleners, maatschappij en milieu neemt toe.

MeerMinder

Investeringen beperken zich allang niet meer tot vaktechnische bijscholingen en cursussen op speciale programma's en machines. Teambuilding geldt allang niet meer als doel op zichzelf, maar als maatregel om de sfeer en efficiëntie in gelijke mate te verbeteren.

Medewerkers worden door leidinggevenden en ondernemingen steeds vaker op gelijke voet benaderd, het is hun persoonlijke betekenis voor de onderneming die daarbij naar voren komt. Ondernemers in de 21e eeuw houden zich steeds vaker echt bezig met hun onderneming en de interne verdere ontwikkeling ervan. Naast de doelen “plus-omzet” en “marktpositie” gaat het primair om harmonische en functionerende teams. Die op hun beurt de onderneming vanzelf verder voorwaarts brengen, omdat de vereenzelviging met de werkgever een hele andere vorm gekregen heeft.

Sociale verantwoordelijkheid

Sociale verantwoordelijkheid: in samenklank met de maatschappij

De sociale verantwoordelijkheid van een werkgever werd lange tijd bepaald door tijdige uitbetaling van het loon en veiligheid op de werkplek. Ongetwijfeld verworvenheden die in de 19e eeuw nog niet vanzelfsprekend waren. Tegenwoordig gaat het echter om veel meer.

MeerMinder

Financiële drijfveren zoals bedrijfspensioen worden aangevuld met modellen voor flexibele werktijd, vanzelfsprekende time-out voor jonge ouders, gezonde en relaxte werkplekken of een aanbod van preventieve gezondheidszorg of particuliere bijscholing. Medewerkers worden gewaardeerd en bij hun ontwikkeling ondersteund.

Ook op het gebied van de verantwoordelijkheid naar buiten toe is een paradigmaverschuiving merkbaar: Ondernemingen zijn op veel plaatsen betrokken bij goede doelen, laten een deel van de winst in projecten terechtkomen die op schenkingen door derden aangewezen zijn.

Samen met Lensing Media houden wij ons bijvoorbeeld in onze hulporganisatie bezig met lokale projecten, met name op het gebied van opleidingen. En natuurlijk zijn wij ons binnen een producerende en materiaal-intensieve bedrijfstak terdege bewust van onze verantwoordelijkheden tegenover het milieu: boven op deze pagina kunt u meer lezen over ons engagement op het gebied van CO2-uitstoot en de mijlpalen als het om biologisch compatibele producten gaat.